Agenda

Project: Ventilatie benedenverdieping 2021/2022

Door de Corona-pandemie is gebleken dat een goede ventilatie in besloten ruimtes een van de beste maatregelen is verspreiding van het virus te voorkomen. Daar onze benedenverdieping nog niet over een mechanische luchtverversing beschikt, heeft het bestuur van de stichting wijkcentrum besloten deze aan te brengen. Kosten bedragen ca. € 78.000. Het Waarborgfonds Meppel heeft ruim € 15.000 bijgedragen en het ORANJEFONDS heeft € 20.000 eraan bijgedragen.

Inmiddels is de ventilatie aangebracht en zijn tevens zaal 5 en 6 gerenoveerd, met o.a nieuw meubilair, vloerbedekking en een "school white board".

 

Project: LED-verlichting 2017

Dit jaar is alle bestaande verlichting in ons gebouw vervangen door LED verlichting, ons energieverbruik zal daardoor jaarlijks met 65% kunnen verminderen, in concreto betekent dat 18.580 kWh minder stroom, wat een besparing van 7,19 ton CO2 oplevert en zijn er 3,6 minder bomen nodig om de uitstoot van CO2 te binden. Kortom het is niet alleen goed voor de portemonnee, maar tevens helpen we zo ook mee de opwarming van de aarde tegen te gaan.                                                                                             

Het Waarborgfonds Meppel steunde ons in dit project en droeg € 5000 bij in de kosten.

ZONNEPANELEN 2018;

In 2018 zijn 80 zonnepanelen op ons dak gerealiseerd, hebben nog ruimte op ons dak voor meer maar het geld is op.

Mocht U ook dit iniatief een warm hart toedragen, dan is uw bijdrage, hoe klein ook, van harte welkom. Storten kan op NL97RABO0130669628 onder vermelding: ZONNEPANELEN De Poele. 

 NIEUWE LIFT 2016:

De  nieuwe lift is begin 2017 in gebruik genomen bij een bijeenkomst van de Zonnebloem. Iedereen was enthousiast, kunnen nu met wel 3 a 4 rollatotrs gelijktijdig omhoog cq omlaag. De officiele opening heeft plaats gevonden op 17 maart 2017.

De bouw van de lift is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Waarborgfonds, het Oranjefonds, Woonconcept en de gemeente Meppel.

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT:

Zowel voor het bestuur als voor activiteiten in De Poele zoeken we enthousiaste mensen die mee willen helpen/denken om ons wijkcentrum nog aantrekkelijker voor de buurt te maken. Het bestuur bestaat nu uit 5 mensen, maar het zou voor de langere  termijn beter zijn om "jong bloed"te kunnen verwelkomen.  Het algemeen bestuur vergadert 5x per jaar.

Heeft u interesse meld u aan of vraag inlichtingen bij onze beheerder Herman Rozendal

 

Rijbewijskeuring voor 75-plussers, 2x per tegen een tarief van € 50,00 (inclusief BTW).   

Aanmelden en informatie:     

landelijk nummer 085-0180800  of via webside RijbewijskeuringsArts.nl en info@rijbewijskeuringsarts.nl

                              
55+ activiteit:
Iedere dinsdag- en vrijdagochtend zijn er koffieinloop ochtenden van 10.00 tot 11.30, georganiseerd door Welzijn mensenwerk.