Agenda

Project: LED-verlichting 2017

Gaan dit jaar alle bestaande verlichting in ons gebouw vervangen door LED verlichting, ons energieverbruik zal daardoor jaarlijks met 65% kunnen verminderen, in concreto betekent dat 18.580 kWh minder stroom, wat een besparing van 7,19 ton CO2 oplevert en zijn er 3,6 minder bomen nodig om de uitstoot van CO2 te binden. Kortom het is niet alleen goed voor de portemonnee, maar tevens helpen we zo ook mee de opwarming van de aarde tegen te gaan.                                                                                             

Het Waarborgfonds Meppel steunt ons in dit project en draagt € 5000 bij in de kosten.

Mocht U ook dit iniatief een warm hart toedragen, dan is uw bijdrage, hoe klein ook, van harte welkom. Storten kan op NL97RABO0130669628 onder vermelding: LED De Poele. 

 NIEUWE LIFT 2016:

De  nieuwe lift is begin 2017 in gebruik genomen bij een bijeenkomst van de Zonnebloem. Iedereen was enthousiast, kunnen nu met wel 3 a 4 rollatotrs gelijktijdig omhoog cq omlaag. De officiele opening heeft plaats gevonden op 17 maart 2017.

De bouw van de lift is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Waarborgfonds, het Oranjefonds, Woonconcept en de gemeente Meppel.

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT:

Zowel voor het bestuur als voor activiteiten in De Poele zoeken we enthousiaste mensen die mee willen helpen/denken om ons wijkcentrum nog aantrekkelijker voor de buurt te maken. Het bestuur bestaat nu uit 5 mensen, maar het zou voor de langere  termijn beter zijn om "jong bloed"te kunnen verwelkomen.  Het algemeen bestuur vergadert 5x per jaar.

Heeft u interesse meld u aan of vraag inlichtingen bij onze beheerder Herman Rozendal

 

Rijbewijskeuring voor 70-plussers,

tegen een tarief van € 35,00 (inclusief BTW).   

Aanmelden en informatie:     

telefonisch: 038-3865791            Mevr Paalman.

                              
55+ activiteit:
Kom gezellig kaarten,  jokeren elke dinsdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur.

Oud papier:
Elke 2e zaterdag van de maand (met uitzondering van augustus) wordt dit opgehaald, wilt u dit vanaf 09.00 uur aan de weg zetten?

 Voorlopig wordt doorgegaan met ophalen oud papier, met de opbrengst kunnen veel activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd. Draagt  U de jeugd een warm hart toe, blijf dan uw papier bij de weg zetten.

  BUURTFEEST HAVELTERMADE 2017

Op 01 juli heeft het buurtfeest plaats gevonden, met kraampjes met allerlei soorten gerechten uit alle windstreken (Hapjes konden gekocht worden met muntjes), er was life muziek van 2 aanbieders, uiteraard was er van alles te doen  voor de kinderen. Het was een groot succes, voor herhaling vatbaar.